Tłumaczenie tekstu informacyjnego o Gdyni

Numer umowy SK/2724/PBZ/87-W/2017
Data podpisania 18.12.2017
Przedmiot zamówienia: Tłumaczenie tekstu informacyjnego o Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na prawach powiatu, al. Piłsudskiego 52/54, Gdynia
Wykonawca: Biuro Tłumaczeń Grażyna Jaśkiewicz, ul. Rumiankowa 15, Juszkowo
Wartość zamówienia: 1107 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Leman
Nr telefonu: 58 668-82-07
E-mail: m.pawlinska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 18.12.2017
Data udostępnienia informacji: 19.01.2018