Obsługa prawna GCZ

Numer umowy SK/1768/OZ/82-W/2017
Data podpisania 24.08.2017
Przedmiot zamówienia: Obsługa prawna bieżącej działaności Gdyńskiego Centru Zdrowia.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdnia Miasto na Prawach Powiatu, 81 - 382 Gdynia, Al. Marszałak Piłsudskiego 52/54.
Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Krupa, 83 - 304 Kosowo, ul. Długa 66
Wartość zamówienia: 4 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marzena Placha
Nr telefonu: 58 668-25-04
E-mail: m.placha@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Zdrowia UM Gdyni, Gdynia, ul. 10 lutego 24, pok. 504

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Elżbieta Czerniawska - Badtke
Data wytworzenia informacji: 06.09.2017
Data udostępnienia informacji: 06.09.2017