Dbamy o młodych na Maksa

Numer umowy SK/2463/OZ/29-W/2016
Data podpisania 30.12.2016
Przedmiot zamówienia: Działania medyczne w zakresie stomatologii i wad postawy skierowane do 150 dzieci w ieku szkolnym w Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia Miasto na prawach Powiatu, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana Sp. z o.o.. 81-404 Gdynia, ul. Legionów 67
Wartość zamówienia: 25 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marzena Placha
Nr telefonu: 58 668-25-04
E-mail: m.placha@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Zdrowia Gdynia ul. 10 lutego pok. 504

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Elżbieta Czerniawska - Badtke
Data wytworzenia informacji: 29.08.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017