świadczenie usług medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Numer umowy SK/166/SL/2-W/2017
Data podpisania 27.02.2017
Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług medycznych tj. badanie stanu zdrowia osób skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską w Gdyni, wykonywanych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"  Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14
Wartość zamówienia: 800 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Janina Kreft
Nr telefonu: 58 662-48-10
E-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Służby Wojskowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Kreft
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 27.02.2017
Data udostępnienia informacji: 28.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.08.2017 12:35 Korekta Beata Chudzik