świadczenie usług medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Numer umowy SK/105/SL/1-W/2017
Data podpisania 09.02.2017
Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług medycznych tj. badanie stanu zdrowia osób skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską w Gdyni, wykonywanych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni
Wartość zamówienia: 1.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Janina Kreft
Nr telefonu: 58 662-48-10
E-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Służby Wojskowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Kreft
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 09.02.2017
Data udostępnienia informacji: 28.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.08.2017 11:58 Korekta Beata Chudzik
28.08.2017 11:54 Korekta Beata Chudzik