Dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Numer umowy SK/2394/SL/27-W/2017
Data podpisania 14.12.2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Wytwórnia Tablic Znak Sp. z o.o. 02-703 Warszawa, ul. Gąbińska 5
Wartość zamówienia: 466 830.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-87-37
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 15.12.2017
Data udostępnienia informacji: 15.12.2017