Zamówienie publiczne na zakup publikacji:Udostępnienie inf. publicznej w formie wglądu do dokumentu

Numer umowy SK/387/SO/8-W/2017
Data podpisania 23.02.2017
Przedmiot zamówienia: zakup publikacji pt: Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu, autorstwa Mariusza Jabłońskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wydawnictwo PRESSCOM Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław
Wartość zamówienia: 238,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Perlińska
Nr telefonu: (58) 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 23.02.2017
Data udostępnienia informacji: 15.03.2017