zamówienie publiczne na zakup kwartalnika: Bardziej Kochani

Numer umowy SK/287/SO/4-W/2017
Data podpisania 14.02.2017
Przedmiot zamówienia: zakup prenumeraty kwartalnika pt: Bardziej Kochani
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa
Wartość zamówienia: 40,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Perlińska
Nr telefonu: (58) 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 14.02.2017
Data udostępnienia informacji: 15.03.2017