Zamówienie publiczne na zakup: KPA, Ustawy o finansach publicznych, Komentarza do planu kont, Klasyfikacji środków trwałych KŚT 2016

Numer umowy SK/515/SO/11-W/2017
Data podpisania 09.03.2017
Przedmiot zamówienia: zakup następujących publikacji: KPA. Komentarz, aut. R. Hauser, Ustawa o finansach publicznych.Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, aut. W. Misiąga, Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowychi samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego + CD, aut. M. Augustowska, Klasyfikacja środków trwałych KŚT 2016 z powiązaniami KŚT 2010 i stawkami amortyzacji, opracowanie zbiorowe
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Księgarnia Iuris Prudentia, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Wartość zamówienia: 903,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Perlińska
Nr telefonu: (58) 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 09.03.2017
Data udostępnienia informacji: 15.03.2017