Zamówienie publiczne na zakup dostępu online: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Numer umowy SK/444/SO/10-W/2017
Data podpisania 03.03.2017
Przedmiot zamówienia: zakup dostępu do poradnika online pt: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa
Wartość zamówienia: 699,93 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Perlińska
Nr telefonu: (58) 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2017
Data udostępnienia informacji: 15.03.2017