Zamówienie publiczne na zakup analizy RODO

Numer umowy SK/297/SO/6-W/2017
Data podpisania 21.02.2017
Przedmiot zamówienia: zakup analizy RODO - dostosowanie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Global Information Security Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 7 lok. 16, 05-200 Wołomin
Wartość zamówienia: 98,40 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Perlińska
Nr telefonu: (58) 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 21.02.2017
Data udostępnienia informacji: 15.03.2017