zakup publikacji Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - wyd. 4, aut. Jacka Jaworskiego

Numer umowy SK/412/SO/9-W/2017
Data podpisania 14.03.2017
Przedmiot zamówienia: zakup 3 egzemplarzy publikacji Ustawa o gospodarce nieruchomościami.Komentarz - Wyd. 4, autorstwa Jacka Jaworskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Wartość zamówienia: 711.45
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Perlińska
Nr telefonu: (58) 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 14.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017