Zakup publikacji pt.: "Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Pzp" oraz "Ustawa o zmianie ustawy Pzp"

Numer umowy SK/2016/SO/30-W/2017
Data podpisania 04.10.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup publikacji pt.: "Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" autorstwa Ewerysta Kowalczyka oraz "Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych" autorstwa Grzegorza Mazurka i Sebastiana Zaręby
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wydawnictwo PRESSCOM Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław
Wartość zamówienia: 416,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Kurski
Nr telefonu: 58 668-86-21
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 04.10.2017
Data udostępnienia informacji: 06.12.2017