Zakup publikacji pt.: "Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz" autorstwa G. Mazurka i S. Zaręby

Numer umowy SK/1913/SO/28-W/2017
Data podpisania 20.09.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup publikacji pt.: "Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz" autorstwa Grzegorza Mazurka i Sebastiana Zaręby.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wydawnictwo PRESSCOM Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław
Wartość zamówienia: 188,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Kurski
Nr telefonu: 58 668-86-21
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 20.09.2017
Data udostępnienia informacji: 03.10.2017