Zakup publikacji pt.: Podatek od środków transportowych. Komentarz - autorstwa Leonarda Etel oraz Bogumiła Pahl

Numer umowy SK/1388/SO/20-W/2017
Data podpisania 28.06.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup publikacji pt.: Podatek od środków transportowych. Komentarz - autorstwa Leonarda Etel oraz Bogumiła Pahl
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wydawnictwo TAXPRESS s.c., ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa
Wartość zamówienia: 105,85 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Możuch
Nr telefonu: 58 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 28.06.2017
Data udostępnienia informacji: 07.08.2017