zakup dostępu do e-Dziennika Gazety Prawnej w okresie od 01.06.2017r. do 31.05.2018 r.

Numer umowy SK/554/SO/12-W/2017
Data podpisania 13.03.2017
Przedmiot zamówienia: zakup dostępu do e-Dziennika Gazety Prawnej na 1 stanowisko, od 01.06.2017 r. do 31.05.2017 r. do wykorzystania przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: INFOR Biznes Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
Wartość zamówienia: 688.10
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Perlińska
Nr telefonu: (58) 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 13.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017