Zakup 7 publikacji

Numer umowy SK/1716/SO/26-W/2017
Data podpisania 09.08.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup publikacji pt.: Atlas hub, Atlas pędów zimowych, Atlas uszkodzeń drzew leśnych, Dzewa i krzewy iglaste, Drzewa i krzewy liściaste, Dzrzewa iglaste i owady na nich żerujące, Owady Polski
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: MULTICO Oficyna Wydawnicza sp. z o.o., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa
Wartość zamówienia: 344,56 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Możuch
Nr telefonu: 58 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 09.08.2017
Data udostępnienia informacji: 06.09.2017