Zakup 3 egz. Kpa z komentarzem oraz 1 egz. Kodeksu Cywilnego z komentarzem -tom III cz. A i B

Numer umowy SK/2763/SO/36-W/2017
Data podpisania 20.12.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup 3 egz. publikacji pt.: "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz" oraz 1 egz. publikacji pt.: "Kodeks Cywilny. Komentarz" -Tom III cz. A i B
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Wartość zamówienia: 1194,25
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Kurski
Nr telefonu: 58 668-86-21
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 20.12.2017
Data udostępnienia informacji: 28.12.2017