Pokrycie kosztów przesyłki rocznej dostawy bezpłatnego dwumiesięcznika "Integracja"

Numer umowy SK/674/SO/14-W/2017
Data podpisania 07.04.2017
Przedmiot zamówienia: Pokrycie kosztów przesyłki rocznej dostawy bezpłatnego dwumiesięcznika "Integracja" - po 375 egz. z każdego numeru
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
Wartość zamówienia: 480,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Mariola Neubert
Nr telefonu: 58 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 07.04.2017
Data udostępnienia informacji: 07.08.2017