Konserwacja ksiąg parcelacyjnych i matrykuł z zasobu Archiwum Urzędu Miasta Gdyni

Numer umowy SK/1371/SO/19-W/2017
Data podpisania 01.08.2017
Przedmiot zamówienia: Konserwacja 15 ksiąg parcelacyjnych i matrykuł z zasobu Archiwum Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Jarosław Sianko, Magdalena Pac-Pomarnacka, Katarzyna Wyrwicz
Wartość zamówienia: 7.000
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Cieszyńska
Nr telefonu: 58 620-38-24
E-mail: a.cieszynska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: SK

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Agnieszka Cieszyńska
Data wytworzenia informacji: 01.08.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017