Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych do Urzędu Miasta Gdyni w 2018 r.

Numer umowy SK/2082/SO/31-W/2017
Data podpisania 28.11.2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych do Urzędu Miasta Gdyni w 2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: RUCH S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
Wartość zamówienia: 111 473,99 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Możuch
Nr telefonu: 58 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Mariola Neubert
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 14.12.2017
Data udostępnienia informacji: 14.12.2017