Projekt budżetu miasta Gdyni na 2017 rok

 


Spis treści

 56 KB

Uchwała Rady Miasta  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2017

 27 091 KB

Budżet miasta Gdyni  w 2017 roku – uzasadnienie          
DOCHODY         
Dochody bieżące
     
Dochody własne     
Subwencja ogólna
Dotacje celowe z budżetu państwa
Dochody bieżące wg źródeł – część tabelaryczna         

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wg źródeł – część tabelaryczna

Przychody

 767 KB

          WYDATKI
Struktura wydatków ogółem w latach 2015 – 2017  w działach (tabela)
Struktura wydatków ogółem w latach 2015 – 2017  w działach (wykresy)          

Wydatki bieżące

Struktura wydatków bieżących w latach 2015 – 2017  (tabela)
Struktura wydatków bieżących w latach 2015 – 2017  w działach
Wydatki bieżące w latach 2015 – 2017  (w działach i rozdziałach)

 465 KB

Opis wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej

 4 111 KB

Wydatki majątkowe
Rozchody  

 666 KB

Załączniki

 

Plany finansowe placówek oświatowych na 2017 rok

 127 KB

Opis wydatków rad dzielnic na 2017 rok  

 1 688 KB


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.11.2016
Data udostępnienia informacji: 17.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2016 09:04 Dodanie informacji Anna Radkiewicz