Wykonanie koncertu w Teatrze Miejskim w Gdyni w dniu 8 lipca 2017 r.

Numer umowy SK/1311/PD/55-W/2017
Data podpisania 28.06.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie koncertu w Teatrze Miejskim w Gdyni w dniu 8 lipca 2017 r.
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”
Wartość zamówienia: 22 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Łukasz Cichowski
Data wytworzenia informacji: 09.08.2017
Data udostępnienia informacji: 09.08.2017