w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja imprezy kulturalnej – czterech edukacyjnych przedstawień teatralnych

Numer umowy SK/1569/PD/75-W/2017
Data podpisania 23.08.2017
Przedmiot zamówienia: w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja imprezy kulturalnej – czterech edukacyjnych przedstawień teatralnych w Klubie SM „Bałtyk” w dzielnicy w okresie od września do grudnia 2017 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Krzysztof Romanowski, Teatr Katarynka
Wartość zamówienia: 3 600 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 30.08.2017
Data udostępnienia informacji: 30.08.2017