w sprawie: dofinansowania wydania publikacji dr Michała Tuszyńskiego „Wpływ dostępności transportowej na rozwój gmin na przykładzie Gdyni”

Numer umowy SK/1748/PD/84-W/2017
Data podpisania 04.09.2017
Przedmiot zamówienia: w sprawie: dofinansowania wydania publikacji dr Michała Tuszyńskiego „Wpływ dostępności transportowej na rozwój gmin na przykładzie Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na prawach powiatu
Wykonawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wartość zamówienia: 1 500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 13.09.2017
Data udostępnienia informacji: 13.09.2017