w sprawie: dofinansowania wydania albumu „Żołnierze Marynarki Wojennej w misjach poza granicami kraju – od Korei do Afganistanu”.

Numer umowy SK/1865/PD/87-W/2017
Data podpisania 14.09.2017
Przedmiot zamówienia: w sprawie: dofinansowania wydania albumu „Żołnierze Marynarki Wojennej w misjach poza granicami kraju – od Korei do Afganistanu”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Vipro s.c.
Wartość zamówienia: 5 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 14.09.2017
Data udostępnienia informacji: 14.09.2017