w sprawie dofinansowania przez Radę Dzielnicy Pogórze koncertu wigilijnego dla mieszkańców w dniu 16 grudnia 2017 r.

Numer umowy SK/2512/PD/93-W/2017
Data podpisania 11.12.2017
Przedmiot zamówienia: w sprawie dofinansowania przez Radę Dzielnicy Pogórze koncertu wigilijnego dla mieszkańców w dniu 16 grudnia 2017 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Dlaczego Nie Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 3 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 13.12.2017
Data udostępnienia informacji: 13.12.2017