Użyczenie tzw. Bramy Papieskiej z przeznaczeniem na Open’er Festival 2017

Numer umowy SK/1348/PD/58-W/2017
Data podpisania 21.06.2017
Przedmiot zamówienia: Użyczenie tzw. Bramy Papieskiej z przeznaczeniem na Open’er Festival 2017
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
Wartość zamówienia: 12,20 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Łukasz Cichowski
Data wytworzenia informacji: 22.06.2017
Data udostępnienia informacji: 22.06.2017