Realizacja projektu Rady Dzielnicy Wielki Kack "Ścięcie Kani w Wielkim Kacku" w ramach konkursu "Przyjazna dzielnica"

Numer umowy SK/584/PD/19-W/2017
Data podpisania 07.04.2017
Przedmiot zamówienia: Realizacja projektu Rady Dzielnicy Wielki Kack "Ścięcie Kani w Wielkim Kacku" w ramach konkursu "Przyjazna dzielnica"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni
Wartość zamówienia: 25 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 10.04.2017
Data udostępnienia informacji: 10.04.2017