organizacja z inicjatywy Rady Dzielnicy Wielki Kack festynu w dzielnicy w dniu 3 maja 2017 r.

Numer umowy SK/866/PD/35-W/2017
Data podpisania 19.04.2017
Przedmiot zamówienia: organizacja z inicjatywy Rady Dzielnicy Wielki Kack festynu w dzielnicy w dniu 3 maja 2017 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na prawach powiatu
Wykonawca: Smile Reprezent Michał Kuśnierz
Wartość zamówienia: 19 977 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2017
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017