organizacja z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie imprez kulturalnych w okresie od 20 maja do 2 grudnia 2017 r.

Numer umowy SK/1010/PD/39-W/2017
Data podpisania 08.05.2017
Przedmiot zamówienia: organizacja z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie imprez kulturalnych w okresie od 20 maja do 2 grudnia 2017 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na prawach powiatu
Wykonawca: Stowarzyszenie Teatr Minerwa
Wartość zamówienia: 35 532 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2017
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017