Organizacja koncertu z okazji 30. rocznicy pobytu w Gdyni Świętego Jana Pawła II

Numer umowy SK/893/PD/37-W/2017
Data podpisania 19.05.2017
Przedmiot zamówienia: Organizacja koncertu z okazji 30. rocznicy pobytu w Gdyni Świętego Jana Pawła II
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: ART Andrzej Kowalik
Wartość zamówienia: 430 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Łukasz Cichowski
Data wytworzenia informacji: 22.06.2017
Data udostępnienia informacji: 22.06.2017