Organizacja Globaltica World Cultures Festival 2017

Numer umowy SK/586/PD/21-W/2017
Data podpisania 06.04.2017
Przedmiot zamówienia: Organizacja Globaltica World Cultures Festival 2017
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Fundacja Kultury Liberty
Wartość zamówienia: 365 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 586-68-81 wew. 66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Łukasz Cichowski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2017
Data udostępnienia informacji: 06.04.2017