Organizacja Festiwalu SLOT Pomorze 2017

Numer umowy SK/816/PD/31-W/2017
Data podpisania 21.07.2017
Przedmiot zamówienia: Organizacja Festiwalu SLOT Pomorze 2017
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Fundacja Inicjatyw Twórczych „FORDEWIND”
Wartość zamówienia: 20 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Łukasz Cichowski
Data wytworzenia informacji: 09.08.2017
Data udostępnienia informacji: 09.08.2017