Wykonanie ortofotomapy dla Miasta Gdyni

Numer umowy SK/650/PN/86-W/2017
Data podpisania 20.04.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, ortofotomapy klasycznej i czterech ortofotomap ukośnych, skaningu laserowego oraz modelu 3D dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o powierzchni łącznej 205 km2 a także dostawa specjalistycznego oprogramowania
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: MGGP Aero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów
Wartość zamówienia: 479 700,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Renata Plichta
Nr telefonu: 58 668-85-53
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 26.04.2017
Data udostępnienia informacji: 26.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2017 15:09 Aktualizacja treści Renata Plichta