Przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji zamykającej Projekt NORDA - Północny Biegun Wzrostu

Numer umowy KB/115/RI/1-W/2017
Data podpisania 08.03.2017
Przedmiot zamówienia: usługa przygotowania i przeprowadzenia Konferencji zamykającej Projekt NORDA - Północny Biegun Wzrostu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Actia Forum Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia
Wartość zamówienia: 41 310,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Krystyna Borkowska, naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdyni
Nr telefonu: (58) 668-84-48
E-mail: k.borkowska@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Adam Narbut, główny specjalista w Wydziale Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdyni
E-mail: a.narbut@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdyni, ul.10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Adam Narbut
Ostatnio zmodyfikował: Adam Narbut
Data wytworzenia informacji: 10.03.2017
Data udostępnienia informacji: 10.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.03.2017 14:53 Dodanie informacji Adam Narbut