Zakup usług abonamentowych bezprzewodowego dostępu do internetu

Numer umowy SK/634/SI/21-W/2017
Data podpisania 03.04.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup usług abonamentowych bezprzewodowego dostępu do internetu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Wartość zamówienia: 10 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 11.04.2017
Data udostępnienia informacji: 11.04.2017