Zakup licencji oprogramowania C-Geo z modułem do kalibracji rastra.

Numer umowy SK/467/SI/16-W/2017
Data podpisania 08.03.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup 9 licencji oprogramowania C-Geo edycja 2016 z modułem do kalibracji rastra.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Softline Plus Jerzy Biegalski, ul. Robotnicza 72, 53-608 Wrocław
Wartość zamówienia: 14 391.00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 30.03.2017
Data udostępnienia informacji: 30.03.2017