Wymiana baterii w zasilaczach awaryjnych

Numer umowy SK/880/SI/24-W/2017
Data podpisania 27.06.2017
Przedmiot zamówienia: Przegląd serwisowy i wymiana baterii w 60 zasilaczach awaryjnych eksploatowanych przez gdyńskie placówki oświatowe.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Comex S.A., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
Wartość zamówienia: 28 221,12 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 11.07.2017
Data udostępnienia informacji: 11.07.2017