Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.

Numer umowy KB/44/SI/2-W/2017
Data podpisania 31.01.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: A,BAK Daniusz Chmielewski, 80-460 Gdarisk, ul,Pildt6w 19G17
Wartość zamówienia: 7 564,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: (58) 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 07.03.2017
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017