Usługi telekomunikacyjne dla referatów mających siedzibę w Domu Rzemiosła

Numer umowy SK/1564/SI/38-W/2017
Data podpisania 11.08.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup usług telekomunikacyjnych dla referatów mających siedzibę w Domu Rzemiosła przy ul. 10 Lutego 33.
Aneks do umowy
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Wartość zamówienia: 34 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 19.09.2017
Data udostępnienia informacji: 19.09.2017