Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Numer umowy SK/921/SI/25-W/2017
Data podpisania 28.04.2017
Przedmiot zamówienia: Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Wartość zamówienia: 17 712,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 01.06.2017
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017