Usługa dzierżawy łączy

Numer umowy SK/1505/SI/37-W/2017
Data podpisania 20.09.2017
Przedmiot zamówienia: Usługa dzierżawy łaczy
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Konsorcjum
 
Multimedia Polska Biznes S.A. – lider konsorcjum                  
Ul. Koszykowa 61 B
00-667 Warszawa
 
Multimedia Polska S.A.                                                            
Ul. T. Wendy 7/9
Wartość zamówienia: 132 840,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 20.09.2017
Data udostępnienia informacji: 26.09.2017