Udzielenie dostępu do licencji

Numer umowy SK/1432/SI/35-W/2017
Data podpisania 28.07.2017
Przedmiot zamówienia: Udzielenie dostępu do licencji (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Sygnity SA
Wartość zamówienia: 11689,55 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: j.przeworski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2017
Data udostępnienia informacji: 23.08.2017