System do centralizacji rozliczeń podatku VAT.

Numer umowy SK/2225/SI/42-W/2016
Data podpisania 22.03.2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do centralizacji rozliczeń podatku VAT.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Asseco Data Systems S.A., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia
Wartość zamówienia: 118 365,36 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 26.04.2017
Data udostępnienia informacji: 26.04.2017