Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku UMG

Numer umowy SK/1289/SI/31-W/2017
Data podpisania 26.06.2017
Przedmiot zamówienia: Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: FAREM sp. z o.o., ul. Legionów 94/10, 81-429 Gdynia
Wartość zamówienia: 21 884,34 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 05.07.2017
Data udostępnienia informacji: 05.07.2017