Licencja na korzystanie z pakietu oprogramowania wykorzystywanego przez Wydział Spraw Społecznych.

Numer umowy SK/173/SI/6-W/2017
Data podpisania 23.02.2017
Przedmiot zamówienia: Udzielenie rocznej licencji na korzystanie z pakietu oprogramowania wykorzystywanego przez Wydział Spraw Społecznych do obsługi świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne, dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.
Zamawiający:   Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Sygnity S.A, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Wartość zamówienia: 27 017,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: (58) 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 23.03.2017
Data udostępnienia informacji: 23.03.2017