Konserwacja i hosting systemu do obsługi zgłoszeń odbioru odpadów wielkogabarytowych i popiołu.

Numer umowy SK/176/SI/7-W/2017
Data podpisania 02.03.2017
Przedmiot zamówienia: Konserwacja i hosting  systemu do obsługi zgłoszeń odbioru odpadów wielkogabarytowych i popiołu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Artnet sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
Wartość zamówienia: 36 039.00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: (58) 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 23.03.2017
Data udostępnienia informacji: 23.03.2017