Geodezyjne wytyczenie kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej sieci szkieletowej

Numer umowy KB/715/SI/7-W/2017
Data podpisania 17.10.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie wytyczenia przyłączy do Zespołu Szkół nr 11 i Zespołu Szkół Technicznych w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierskie GOPI Czerniawski Piotr, ul. Kisielewskiego 5, 81-473 Gdynia
Wartość zamówienia: 984,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 19.10.2017
Data udostępnienia informacji: 19.10.2017