Dzierżawy łączy oraz opieka serwisowea dla sieci bezprzewodowych punktów dostępowych

Numer umowy KB/167/SI/4-W/2017
Data podpisania 03.03.2017
Przedmiot zamówienia: Usługa dzierżawy łączy oraz opieki serwisowej dla sieci bezprzewodowych punktów dostępowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Beata Szulc, zamieszkałą w Gdyni, ul. Solna 7b, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AVENA TECHNOLOGIE
Wartość zamówienia: 39 049,43 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: (58) 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Ksiegowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 07.03.2017
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017